Toetsoverzicht week 5

do 3 feb
so
En
SO zie leerwerk planner
do 3 feb
rep
wi
Toets H7
vr 4 feb
so
Du
So leren 2.4 t/m 2.6, woorden, Grammatik en Redemittel.
Weekplanner week 5
31 januari t/m 4 februari 202231 jan t/m 4 feb
Weektaak
Extra informatie
Ne
maken par. Schrijven (opdr. in Word)
maken par. Kijken en Luisteren
maken par. Spreken en Gesprekken)
En
Make:
lesson 3.4 reading
Magister.me lesson 3.4 extra tegeltjes
Learn:
lesson 3.3 expressions C+D
lesson 3.4 woorden English-Dutch
lesson 3.4 grammar present continuous
Lesson 3.4 woorden Dutch-English
Make:
lesson 3.4 test jezelf
Rehearse:
woordtrainer lesson 3.4
magister.me

voor in de les:
LessonUp.app
donderdag 3 februariSOSO zie leerwerk planner
Du
Lernen:
2.4 t/m 2.6, woorden, Grammatik en Redemittel.

Machen:
tegels van 2.4 t/m 2.6 op magister.me

voor in de les:

LessonUp.app
vrijdag 4 februariSOSo leren 2.4 t/m 2.6, woorden, Grammatik en Redemittel.
Fa
Faire:
Hoofdstuk 3 bron B + bron C
leren bron A t/m C
mm-ak
Starten: paragraaf 3.3
Leren:
paragraaf 3.1 t/m 3.2
Afmaken: (voor de eerste les) Paragraf 3.2
gs
Maken:
opdrachten paragraaf 4.3
Leren:
begrippen paragraaf 4.1 t/m 4.3
Tijdens de les: zie 'extra informatie'
1. Zoek 10 afbeeldingen die passen bij de Romeinse cultuur (denk aan de vorige lessen over Rome)
2. Noem een overeenkomst en een verschil tussen de Romeinse en de Griekse cultuur
2. Maak van de leerdoelen aan het begin van paragraaf 3 vragen. Lees vervolgens de tekst en probeer de vragen te beantwoorden. Probeer in je antwoord de begrippen te gebruiken
re
wi
Maken:
gemengde opdrachten
Leren:
H7
donderdag 3 februarirepetitieToets H7
bi
Maken:
4.2
bv
mu
gds
Deze week Lesson-up voor par. 3.2
opdr. in Word verwerken in Onedrive
lo
2012-2022 HULS internetmedia