Toetsoverzicht week 47

wo 18 nov
rep
bi
8.1 t/m 8.4
Extra datum
wo 18 nov
Inleveren verwerkingsopdracht H8 tijdens de les
Weekplanner week 47
16 t/m 20 november 202016 t/m 20 nov
Weektaak
Extra informatie
Ne
Hoofdstuk 3:
maken par. Lezen
En
Make:
lesson 2.5 reading writing
lesson 2.5 extra tegeltjes magister.me
Learn:
lesson 2.4 words ( English-Dutch)
lesson 2.4 words (Dutch-English)
lesson 2.5 grammar relative pronouns (blz 86)
lesson 2.3 speaking Expressions C,D
Du
Lernen:
woorden 5.1 en 5.2

Machen:
vanaf blz 65 opdr. 1, 2, 3, 4 en 5
Fa
Faire:
chapitre 2 bron H + I + J
Apprendre:
chaptire 2
mm-ak
gs
Maken:
paragraaf 2.3 opdrachten 5 t/m 7
paragraaf 2.5 opdrachten 1 t/m 3
Nakijken t/m 2.3 opdrachten 1 t/m 4
Leren:
alle begrippen hoofdstuk 2
re
wi
Maken:
Havo - Exponentiële groei
Havo - Exponentiële formules
Woensdag begin les eerste havo-paragraaf af
ns
bi
Toets hoofdstuk 8
8.1 t/m 8.4
woensdag 18 novemberrepetitie8.1 t/m 8.4 woensdag 18 novemberrepetitieInleveren verwerkingsopdracht H8 tijdens de les
bv
Kleurpotloden mee!
mu
te
gds
Vrijdag 13 november of maandag 16 november: Inleveren Hoofdstuk 5 per mail: jvandescheer@agnietencollege.nl of inleveren in een mapje: bij de conciërge
lo
2012-2021 HULS internetmedia