Toetsoverzicht week 3

ma 17 jan
tt
wi
H4, H5, H6
di 18 jan
tt
Du
PTA schrijfvaardigheid
Weekplanner week 3
17 t/m 21 januari 202217 t/m 21 jan
Weektaak
Extra informatie
Ne
maken par. Woordenschat H1
lezen boek
En
ttsdemo.com
uitleg video Adverbs & Adjectives engelsgemist.nl
Adverb or adjective exercise 1 englisch-hilfen.de
Adberb or adjective exercise 2 englisch-hilfen.de
Adverb or adjective exercise 3 englishpage.com
Du
tentamen schrijfvaardigheid: grammatica boekje blz 73 t/m 76 en schrijfopdrachten Kapitel 1, 2, 3 en 4
dinsdag 18 januaritentamenPTA schrijfvaardigheid
ak
Maken:
Hoofdstukopening H3
gs
ma
Journaal kijken
Krant lezen
of jeugdjournaal kijken
wi
Maken:
7.1
maandag 17 januaritentamenH4, H5, H6
nsk1
woensdag:
Leren:
§4.1
Maken:
§4.1
vrijdag: bespreken toets
Leren:
§4.2
Maken:
§4.2
Het tentamen gaat over de hoofdstukken 4, 9, 10 en 11
nsk2
Leren:
§7.1
Maken:
§7.1
toets bespreken
Het 3e tentamen gaat over h.7, 8 en 9
bi
ec
gds
lo
2012-2022 HULS internetmedia