Toetsoverzicht week 27


Er zijn voor deze week op dit moment nog geen toetsen gepland.
Weekplanner week 27
3 t/m 7 juli 2023 3 t/m 7 jul
Weektaak
Extra informatie
Ne
Maken:
taalverzorging 1x
oefentoets
Inleveren filmverslag en boekverslag op maandag 27 juni.

Inleveren filmverslag en boekverslag.
En
Make:
5.5 opdrachten 7/8/9/10
5.6 opdrachten 1/2

Learn:
alle woorden, zinnen en grammatica van unit 5

havo:
zelfde als TL alleen op jullie niveau.
Du
herhalen woorden blz. 128
Lernen:
Grammatik C blz 112
Machen:
3.4 opdr. 12 en 13(op papier) en 3.5 t/m opdr. 7

voorbereiden mondeling powerpoint in je mail (opzoeken wat je niet weet.)


Herkansing Redemittel 3.6 schreiben
mm-ak
gs
Inleveren praktische opdracht geschiedenis
maken.wikiwijs.nl!page-3535344
re
wi
ONDERWERPEN
Di: Toets Hfst 13
Do: Laatste les; toetsen retour
Vr1: Inhaaldag
Vr2:

Je hebt af (aan het begin van de les)
Op di:
Op do:
Op vr:
bi
Afsluiting lessen biologie en leuke laatste lessen - afscheid mevrouw Schoonhoven -> buiten picknick
bv
mu
gds
In de les: Maken 4.4 (2x)
Tijdens de les: 4.1 t/m 4.4 laten zien. Niet af? Dan maken 1 juli tijdens inhaaldag
lo
2012-2022 HULS internetmedia