Toetsoverzicht week 2

ma 10 jan
rep
gds
Inleveren opdrachten H.6 + Toets
do 13 jan
rep
wi
Hoofdstuk 5
vr 14 jan
in
gs
Praktische opdracht inleveren
Weekplanner week 2
10 t/m 14 januari 202210 t/m 14 jan
Weektaak
Extra informatie
Ne
maken H. 3 par. Taalverzorging Spelling
Oefenen en herhalen hoofdstuk 3

maken Poëzie en Fictie C
online: extra opgaven, trainen en oefentoets

woe d's en t's

Deze week inleveren boekverslag 1!!!
En
Make:
lesson 3.2
lesson 3.2 magister.me extra tegeltjes
Learn:
lesson 3.2 woorden English-Dutch (blz 124)
lesson 3.2 woorden Dutch-English (blz 124)
lesson 3.2 grammar present perfect
verbs blz 261 to be - to bite
Rehearse:
lesson 3.2 woordtrainer
Du
Lernen:
Lektion 5.1 t/m 5.3 woorden en zinnen, grammatica met een kaart.
Leer de voorzetsels met de 3e naamval uit je hoofd!

Machen:
vanaf blz 77 opdr. 9 schrijf uit in word en sla op in je onedrive! en van Lektion 5.4 opdr. 1, 2, 3 en 5
Fa
Faire:
hoofdstuk 3 introductie + bron A + bron B
Apprendre:
Bron A + bron B

mm-ak
gs
Praktische opdracht inleveren
Voeg de informatie van je groepje samen en maak er een netjes document van
Lever deze in via de mail
Tijdens de les heb je tijd om hieraan te werken
vrijdag 14 januariinleverenPraktische opdracht inleveren
re
wi
INSTRUCTIE
Di: herhalen 5
Do: Toets hoofdstuk 5
Do:
Vr: 6.1 Vergroten

Maken:

In de les / thuis
Di:
Do:
Vr: 1, 2, 4, 5, 7, 8
donderdag 13 januarirepetitieHoofdstuk 5
ns
Eind van de week moet het huiswerk af zijn.
Leren:
§4.1 en §4.2
Maken:
§4.2
bi
9.3 - huid
Maken:
9.3
vmbo tl:
4,5,8,13,14,18,20
H:3,5,7,10,14

9.4 - ziek
vmbo tl:
3,4,10,12,13,14,17,18
H:3,5,9,10,12,15!,16,19,20
bv
mu
gds
Leren:
Hoofdstuk 6 (open boek toets)
Inleveropdrachten 6.1 t/m 6.6: inleveren in Magister Opdrachten tot maandag 10 januari 14.00 uur!!!!
Studiewijzer-godsdienst-hoofdstuk 6-inleveropdrachten
maandag 10 januarirepetitieInleveren opdrachten H.6 + Toets
lo
2012-2022 HULS internetmedia