Toetsoverzicht week 2

ma 10 jan
rep
gds
Inleveren opdrachten H.6 + Toets
do 13 jan
rep
wi
Hoofdstuk 5
vr 14 jan
in
gs
Praktische opdracht inleveren
Weekplanner week 2
10 t/m 14 januari 202210 t/m 14 jan
Weektaak
Extra informatie
Ne
maken H. 3 par. Taalverzorging Spelling
Oefenen en herhalen hoofdstuk 3

maken Poëzie en Fictie C
online: extra opgaven, trainen en oefentoets

woe d's en t's

Deze week inleveren boekverslag 1!!!
En
Make:
lesson 3.2
lesson 3.2 magister.me extra tegeltjes
Learn:
lesson 3.2 woorden English-Dutch (blz 123)
lesson 3.2 woorden Dutch-English (blz 123)
lesson 3.2 grammar woordvolgorde
verbs blz 254 to be - to bite
Rehearse:
lesson 3.2 woordtrainer
Make:
lesson 3.2 test jezelf
Du
Lernen:
woorden en zinnen van lektion 5.1 t/m 5.3; voltooid deelwoord en modale werkwoorden

Machen:
vanaf blz 67 opdr. 4, 5, 6, 7, goed doorlezen grammatica, maken 8 en 9
Fa
Faire:
hoofdstuk 3 introductie + bron A + bron B
Apprendre:
Bron A + bron B

mm-ak
gs
Praktische opdracht inleveren
Voeg de informatie van je groepje samen en maak er een netjes document van
Lever deze in via de mail
Tijdens de les heb je tijd om hieraan te werken
vrijdag 14 januariinleverenPraktische opdracht inleveren
re
wi
INSTRUCTIE
Di: herhalen 5
Do: Toets hoofdstuk 5
Do:
Vr: 6.1 Vergroten

Maken:

In de les / thuis
Di:
Do:
Vr: 1, 2, 4, 5, 7, 8
donderdag 13 januarirepetitieHoofdstuk 5
ns
Eind van de week moet het huiswerk af zijn.
Leren:
§4.1 en §4.2
Maken:
§4.2
bi
9.3 - huid
Maken:
9.3
vmbo tl:
4,5,8,13,14,18,20
H:3,5,7,10,14

9.4 - ziek
vmbo tl:
3,4,10,12,13,14,17,18
H:3,5,9,10,12,15!,16,19,20
bv
mu
gds
Leren:
Hoofdstuk 6 (open boek toets)
Inleveropdrachten 6.1 t/m 6.6: inleveren in Magister Opdrachten tot maandag 10 januari 14.00 uur!!!!
Studiewijzer-godsdienst-hoofdstuk 6-inleveropdrachten
maandag 10 januarirepetitieInleveren opdrachten H.6 + Toets
lo
2012-2022 HULS internetmedia