Toetsoverzicht week 48

di 28 nov
so
Fa
Leren : chapitre 2: A t/m D (blz. 86 t/m 89)
wo 29 nov
rep
wi
Hoofdstuk 3
Weekplanner week 48
27 november t/m 1 december 202327 nov t/m 1 dec
Weektaak
Extra informatie
Ne
maken par. Kijken en Luisteren
theorie leren par. Spreken en Gesprekken
maken par. Woordenschat
lezen boek
En
Make:
lesson 2.4 in boek opdr. 1 t/m 5
lesson 2.3 test jezelf
Learn:
lessons 2.2 en 2.3 words ( English-Dutch)
lessons 2.2 en 2.3 words ( Dutch-English)
lesson 2.3 expressions A+B+C+D
lesson 2.2 grammar
onr.ww blz 285 to hit- to know
Rehearse:
Lessons 2.3 en 2.4 woordtrainer
Elke les oortjes mee
Denk ook aan extra tegeltjes magister.me
Du
Kap 2 Bern Boek meenemen!! en oortjes.

Lernen:
woorden 1.2 blz. 100 en Handbuch 03 Modale Verben

Machen:
2.1


Kap 2 Stuttgart Boek meenemen!! en oortjes.

Lernen:
woorden 1.2 blz.100 en Handbuch 03 Modale Verben
woorden 1.3 blz. 101

Machen:
2.1 en 2.2 t/m Üb.6 op blz. 67.
herhalen Quizlet :


Fa
Faire:
bron E en F
Apprendre:
bron A t/m F
dinsdag 28 novemberSOLeren : chapitre 2: A t/m D (blz. 86 t/m 89)
ak
Maken:
p2
gs
Maken:
paragraaf 2.4 opdrachten ...
Leren:
begrippen paragraaf 2.1 t/m 2.4
re
wi
Behandelen in de les
Wo: Toets Hoofdstuk 3
Do: Kerstmarkt
Vr: 4.1 Ontbinden in factoren
4.2 Kwadraat afsplitsen I

JE HEBT AF
Wo:
Do:
Vr:
woensdag 29 novemberrepetitieHoofdstuk 3
na
Leren:
§3.1 en flitskaarten
Maken:
§3.1
In de les van woensdag zijn we bezig met 3.2
sk
leren : tot en met 2.2
Maken:
1 t/m 6
ec
Maken:
paragraaf 2.4
Lezen/doornemen 2.4

Extra oefenen plusopdrachten/oefentoets
mu
te
gds
Hidden Figures: maken opdracht 2 en 3
In de les: film kijken, tijdens de film: opdracht 4
Huiswerk: Na de film: opdracht 5 t/m 14
Studiewijzer -godsdienst -Hidden figures
lo
2012-2023 HULS internetmedia