Toetsoverzicht week 09

di 2 mrt
in
ns
toets hoofdstuk 5
wo 3 mrt
rep
bi
10.1 t/m 10.4
Weekplanner week 09
1 t/m 5 maart 2021 1 t/m 5 mrt
Weektaak
Extra informatie
Ne
maken Extra opgaven, Trainen en Oefentoets
leren hoofdstuk 4

maken Poëzie en Fictie t/m C
En
Start unit 4 Northern Ireland
Make:
Lesson 4.1
Lesson 4.2 opdr. 1 t/m 6
lesson 4.2 Magister.me extra tegeltjes
Learn:
Lesson 4.2 woorden E/N
Vanaf unit 4 alles digitaal maken. Pairwork mag je overslaan.
irregular verb song youtube.com
Du
Lernen:
werkwoorden haben, sein en werden(ovt) (stencil in magisterhuiswerk bijlage)

Lernen:
woorden Lektion 6.1

Machen:
vanaf blz 92 opdr. 5, 6, 7, 8 en 9
Fa
Faire:
opdracht Lupin
afmaken hoofdstuk 4
mm-ak
gs
Maken:
paragraaf 4.1 opdrachten 1 t/m 4
Leren:
begrippen paragraaf 4.1
re
wi
Maken:
8.1 - 8.2
ns
Dinsdag de ei-oopdracht inleveren.
Zie: Teams->nask->bestanden->lesmateriaal
dinsdag 2 maartinleverentoets hoofdstuk 5
bi
Online!! Toets hoofdstuk 10
10.1 t/m 10.4
woensdag 3 maartrepetitie10.1 t/m 10.4
bv
Start uitwerking organisch duurzaam huis.
mu
te
gds
Maken:
6.6 (zie inleveropdracht studiewijzer)
Leren:
6.1 t/m 6.6
In de les: Toets H.6 + inleveropdrachten:
• Per opdracht minimaal 1 A4(niet half)
• Inleveren tijdens de toets(=10 van 20 punten). Niet mee/af?
Jammer, kan niet later!
• Deze opdrachten maak je alleen.
Studiewijzer-godsdienst-hoofdstuk 6-inleveropdrachten
lo
2012-2021 HULS internetmedia