Toetsoverzicht week 09

wo 3 mrt
so
mu
SO Muziek hst. 1 Melodie
Weekplanner week 09
1 t/m 5 maart 2021 1 t/m 5 mrt
Weektaak
Extra informatie
Ne
Leren:
voor repetitie hoofdstuk 4
Inplannen repetitie
Maken:
filmopdracht pijnstillers

En
Start unit 4 Canada
Make:
4.1 en 4.2 opdr. 1 t/m 5
Rehearse:
lesson 4.2 woordtrainer
Learn:
4.2 woorden E / N
Vanaf unit 4 gaan we alles digitaal maken. Pairwork hoef je niet te doen.
Du


Fa
Apprendre:
hoofdstuk 3
Faire:
hoofdstuk 4
t√Ęche opdracht hoofdstuk 3
mm-ak
gs
Bekijk het volgende filmpje en maak onderstaande vragen:
schooltv.nl/video/histoclips-karel-de-grote/#q=karel%20de%20grote


1. Welke gebieden veroverd Karel de Grote?
2. Welk geloof heeft Karel de Grote? 3. Hoe probeert hij de Saksen te bekeren van hun geloof?
4. Hoe bestuurd hij zijn grote rijk? Leg dit uit in ongeveer 2-3 zinnen.
5. Wat zijn de plichten van leenmannen?
6. Wat gebeurt er op 25 december 800? 7. Hoe zorgt Karel de Grote ervoor dat meer mensen kunnen lezen en schrijven?
re
wi
Maken:
8.5 en gemengde opdrachten
bi
Start hoofdstuk 5
Paragraaf 1 af voor het einde van de week
bv
mu
SO 1 Melodie

-Leren PDF van Samengevat

Heb je vragen? Laat het me via Teams weten!
Succes
woensdag 3 maartSOSO Muziek hst. 1 Melodie
te
dier presenteren. Volgende week inleveren.
gds
3.6
maken
opdracht 67: misdaden 2e kans
Opdracht 78: maak een elfje
opdracht 81: verschillen en overeenkomsten in 3 vormen van bekering(op blz. 93)

lo
2012-2021 HULS internetmedia