Toetsoverzicht week 09

do 4 mrt
in
Du
opdracht Schulsachen via teams.
Weekplanner week 09
1 t/m 5 maart 2021 1 t/m 5 mrt
Weektaak
Extra informatie
Ne
Leren:
voor repetitie hoofdstuk 4
Inplannen repetitie
Maken:
filmopdracht pijnstillers

En
magister.me
Learn:
woorden 3.5 en de grammar.
Make:
3.5: 9 t/m 14.
Du
Lernen:
dagen van de week
Üben:
online met de dagen van de week
Lernen:
Kloktijden blz 94
Kijk naar de uitleg over klokkijken in het Duits.
oefen met de Duitse kloktijden
Machen:
Lektion 3 blz 107 opdr. 9, 10 (magister.me), 11 Schrijf een tekstje)
opdracht 1, 2, 3 en 4
Lernen:
blz 128 woorden Lektion 4 D?N
donderdag 4 maartinleverenopdracht Schulsachen via teams.
mm-ak
gs
Bekijk het volgende filmpje en maak onderstaande vragen:
schooltv.nl/video/histoclips-karel-de-grote/#q=karel%20de%20grote


1. Welke gebieden veroverd Karel de Grote?
2. Welk geloof heeft Karel de Grote? 3. Hoe probeert hij de Saksen te bekeren van hun geloof?
4. Hoe bestuurd hij zijn grote rijk? Leg dit uit in ongeveer 2-3 zinnen.
5. Wat zijn de plichten van leenmannen?
6. Wat gebeurt er op 25 december 800? 7. Hoe zorgt Karel de Grote ervoor dat meer mensen kunnen lezen en schrijven?
re
wi
Maken:
8.5 + gemengde opdrachten
bi
Start hoofdstuk 5
Paragraaf 1 af voor het einde van de week
bv
mu
te
Verder werken aan het dier. Volgende week inleveren en presenteren.
gds
3.6
maken
opdracht 67: misdaden 2e kans
Opdracht 78: maak een elfje
opdracht 81: verschillen en overeenkomsten in 3 vormen van bekering(op blz. 93)
lo
2012-2021 HULS internetmedia